AÇILIM'da İNGİLİZCE

SMiLeS Programımız

SMiLeS Programı adını İngilizce Fen (Science), Matematik (Math) ve Yaşam Becerileri (Life Skills) sözcüklerinden alır.

Öğrencilerimizin hayat bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi ve teknoloji alanlarındaki derslerine konuk olan İngilizce öğretmenlerimiz, öğrenilen konunun okulumuz öğretim programlarına özel olarak hazırlanmış çift dil etkinliklerini gerçekleştirir.

Yüzde yüz özgün bir program olan SMiLeS programı ayrı ayrı dersler değil, becerilerin bir bütün olarak kazandırılmasını ve öğrencilerimizin bunu hem Türkçe hem de İngilizce kullanarak başarmalarını sağlar.

Growth (Büyüme) Programımız

Açılım Koleji’nde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve her öğrencimizin beceri gelişimi titizlikle takip edilir. Bu kapsamda öğrencilerimiz 3 aşamalı (WALK, RUN, RACE) Growth Programına dahil olurlar. Sene içerisinde kendi beceri gruplarına göre görevler alır, etkinlikler yaparlar. Öğrenmeyen kalmaz! Tüm öğrencilerimizi, ilgi, beceri, ve öğrenme hızlarına uygun içeriklerle en ileri taşımaya çalışırız.

Sürekli Ölçme Değerlendirme Sistemimiz
(Ongoing Assessment System)

Açılım Koleji yabancı dil edinim ve öğretim süreçlerinde ülkemizin gerçekliği olan sınavlar konusuna da vurgu yapılmaktadır. Öğrencilerimiz sene başında giriş, ortasında takip ve süreç ve sonunda da çıkış sınavlarına girerler. Ayrıca sene boyunca uluslararası sınavlara hazırlık amacıyla öğrencilerimiz için tamamen online deneme sınavları uygulanmaktadır. Bunlar dışında yazılı sınavlar, quizler, projeler ve performans görevleri beraberinde Portfolio Sistemi ölçme değerlendirme aracı olarak Ürün Temelli öğretim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin farklı kademelerde yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları ürünler yıl boyunca sergilenir ve dosyalarında yerini alır. Sürekli ölçme değerlendirme sistemi öğrencilerimizin ilgi, beceri ve başarılarını sürekli takip ederken bizler için çok değerlidir!

4P Programımız

Açılım Koleji’nde öğrencilerimizin eğitim programlarında sürekli ürün ortaya çıkarmaya teşvik edilir, sunum becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır. 4P programımız adını İngilizce Planlama (Plan),Projelendirme (Project), Üretme (Produce) ve Sunma (Present) sözcüklerinden alır. Çocuklarımızın geleceğinde pazarlama alanında karşılacakları temel 4P’den esinlenilmiştir. Bir fikri üretmek, bir ürünü ortaya çıkarmak kadar onu sunmak da günümüz dünyasında önem arzetmektedir. Farklı sınıf ve seviyelerde sunumlar, posterler, kompozisyonlar, edebi çalışmalar, tiyatral oyunlar gibi yazılı, görsel, performansa dayalı ve dijital olarak öğrencilerimiz tarafından hazırlanan daha pek çok ürünü yıl boyunca sergiliyor olacağız.

Sosyal Okul Programımız
(Social Schooling Program)

Açılım Koleji, COVID 19 sürecinin etkisini en aza indirgemek amacıyla, okulun ve yabancı dil ediniminin sosyal açıdan önemini unutmadı!
Öğrencilerimizin akranları ile doğru, kontrollü ve hedef kazanımlara ulaşırken sosyal etkileşimde bulunabilecekleri pek çok proje tüm sınıf ve seviyelerde uzmanlarca hazırlandı ve programlarımıza dahil edildi. Kullandığımız dil canlı kalır!